כנרת ברקוביץ

שם משרד: כנרת ברקוביץ
דוא"ל: Kineret@kineretarc.com
נייד: 052-3656884